o spoločnosti

Realizačná spoločnosť FOHAS, s.r.o., sa stáva firmou, ktorej meno je známe už na celom území západného a stredného Slovenska, čomu nasvedčujú aj naše bohaté referencie. Sme firmou, ktorej prioritou je kvalitná práca a spokojný zákazník. Týmto heslom sa riadia všetci naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sa podieľajú na celej realizácií stavebného diela. Realizačná spoločnosť FOHAS, s.r.o., sa z oblasti stavebníctva prevažne zameriava na občianske, priemyselné, inžinierske a pozemné stavby. Realizuje výstavbu bytových a rodinných domov, administratívnych budov, rekonštrukcie a obnovy bytových domov.

Firma FOHAS, s.r.o., na základe  úzkej spolupráce s architektmi a projektantmi,  vie pre svojich klientov vo veľmi  krátkom čase pripraviť kvalitné projekty a architektonické riešenia podľa ich želania.

Spoločnosť je členom združenia pre podporu obnovy bytových domov. Je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2001 / ISO 9001:2000 a licencií na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov.