úvod

FOHAS, s.r.o. so sídlom v Považskej Bystrici je stavebná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2007, kedy nadviazala na predchádzajúce skúsenosti zo stavebných činností získaných v minulosti.

Realizačná spoločnosť FOHAS, s.r.o. zabezpečuje komplexnú stavebnú činnosť na celom území Slovenska. Realizuje obnovu bytových domov, zateplenie budov, realizáciu stavieb, výstavbu rodinných domov na kľúč. Zabezpečuje projekčnú a inžiniersku činnosť a právne poradenstvo v oblasti stavebníctva.

 
Realizačná spoločnosť FOHAS, s.r.o. poskytuje svojim klientom kompletný servis od poradenstva a vypracovania projektu, cez realizáciu až po konečné odovzdanie zrealizovaného diela vlastníkom.

Je partnerom vlastníkov bytov, na ktorého sa môžu spoľahnúť počas celého procesu obnovy bytového domu a ochotne pomáha zvládnuť celý tento proces.