Referencie

NDS - administratívna budova ,Trenčín (14.09.2013)

Realizácia 2013


Práce : zateplenie obvodového plášťa ,logo NDS.


Systém: Weber - terranova

Financovanie : Vlastné zdroje

späť