my v médiách

Firma FOHAS, s.r.o. je riadnym členom Združenia pre podporu obnovy bytových domov.

Firma FOHAS s.r.o. získala na výstave Coneco 2014 od Prvej stavebnej sporiteľne ocenenie stavba roka 2013 za bytový dom Hurbanová 139, Stará Turá.

Firma FOHAS, s.r.o. sa zúčastnila 5.5.2011 odborného seminára v Púchove. Seminár pod názvom Komplexná obnova bytových domov organizovalo Združenie pre podporu obnovy bytových domov. Firma FOHAS, s.r.o. vystúpila s témou Prečo zatepliť bytový dom (postup, možnosti, úspory)

Firma FOHAS, s.r.o. predstavuje nový katalóg referencií na rok 2011 (pozri fotogalériu).

Spoločnosť STOMIX Bratislava s.r.o. udeľuje firme FOHAS, s.r.o. ocenenie v kategórií Objav roka 2009

19.-20. novembra 2008 v Podbanskom sa konala II. medzinárodná konferencia pod názvom Komplexná obnova bytových domov 2008.

 

Fotogaléria

Bez mena (id:88)
Bez mena (id:89)
Bez mena (id:90)
Bez mena (id:91)
Bez mena (id:92)
Bez mena (id:93)
Bez mena (id:94)
Bez mena (id:96)
Bez mena (id:97)
Bez mena (id:98)
Bez mena (id:99)
Bez mena (id:100)
Bez mena (id:743)
Bez mena (id:745)